5เทรนด์โลกที่น่าจับตามอง

5 เทรนด์โลกที่น่าจับตามอง ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและรักษ์โลก >> เทรนด์โลกไฮเทคโนโลยี หรือ Internet of thing ยุคที่สิ่งต่างๆเชื่อมโยงผ่านอินเตอร์เนตทั้งหมด>> เทรนด์สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2547 (ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นอัตราส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ65 ปีเกินร้อยละ 7 ถือว่าประเทศนั้นก้าวสู้สังคมผู้สูงอายุ)>> เทรนด์โลกสีเขียว การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่า ลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานทางเลือกโดยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์>> เทรนด์ด้านสุขภาพ โดยดูจากคนหันมาใส่ใจสุขภาพ เลือกทาน เลือกบริโภคอย่างมีวินัย หันมาออกกำลังกาย ดูแลตัวเองมากขึ้น>> เทรนด์ด้านความรับผิดชอบทางสังคม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมกันทางเพศ และสิทธิมนุษยชน

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับโปรโมชั่นพิเศษ คลิ๊ก!


Visitors: 86,627