การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

 
หลายท่าน คงเคยเจอปัญหา การใช้งานโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ แสงติดไม่สม่ำเสมอ บางวันระยะเวลาความยาวนานของไฟยาว บางวันไม่กี่ ชั่วโมงก็ดับ หรือบางครั้ง บางวันดับไปเลย ผ่านมาอีก 2 วันกลับมาติดเหมือนเดิม

#โคมไฟโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์1 
ผมจึงสรุปออกมา เป็น :
 
4 เทคนิคการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 

1.ทิศทางการติดตั้ง

#โคมไฟโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์2 
>> ทิศทางที่ไม่แนะนำให้ติด คือ ทิศเหนือครับ เพราะรับแสงได้น้อยที่สุด
 
> ถ้าเราติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ทิศตะวันออก แผงโซล่าเซลล์ จะชาร์จพลังงานในช่วงเช้า - เที่ยง ตั้งแต่ 6:00 - 12:00 น. ส่วนช่วงบ่ายจะชาร์จได้บ้างเล็กน้อยครับ
> ถ้าเราติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ทิศตะวันตก แผงโซล่าเซลล์ จะชาร์จพลังงานในช่วงเที่ยง - เย็น ตั้งแต่ 12:00 - 18:00 น. ส่วนช่วงบ่ายจะชาร์จได้บ้างเล็กน้อยครับ
 

2.ช่วงเวลาความเข้มของแสง

ผมจะแบ่งช่วงเวลาตั้งแต่ 6:00 - 18:00 น.ออกเป็น 4 ช่วงครับ คือ 6:00 - 09:00 น. เป็นช่วงแสงรำไร 9:00 - 12:00 น. เป็นช่วงที่มีความเข้มขอแสงสูง 12:00 - 15:00 น. เป็นช่วงที่มีความเข้มขอแสงสูง 15:00 - 18:00 น. เป็นช่วงแสงรำไร

#โคมไฟโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์3

6:00 - 09:00 น. เป็นช่วงแสงรำไร ช่วงเวลานี้โคมไฟโซล่าเซลล์ จะชาร์จไฟได้เล็กน้อย ประมาณ 20-30 % 9:00 - 12:00 น. เป็นช่วงที่มีความเข้มขอแสงสูง ช่วงเวลานี้จะชาร์จไฟได้ดีมากครับ 

#โคมไฟโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์4


12:00 - 15:00 น. เป็นช่วงที่มีความเข้มขอแสงสูง ช่วงเวลานี้จะชาร์จไฟได้ดีมากครับ 15:00 - 18:00 น. เป็นช่วงแสงรำไร ช่วงเวลานี้โคมไฟโซล่าเซลล์จะชาร์จไฟได้เล็กน้อย ประมาณ 20-30 %
> ถ้าเราติด โคมไฟโซล่าเซลล์ ทิศตะวันออกแสดงว่าโซล่าเซลล์ จะชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ช่วง 6:00 - 12 :00 น. เป็นหลัก > ถ้าเราติด โคมไฟโซล่าเซลล์ ทิศตะวันตก แสดงว่าโซล่าเซลล์ จะชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ช่วง 12:00 - 18 :00 น. เป็นหลัก
 

3. องศาแผงโซล่าเซลล์

 
งศาการติดตั้ง ยกตัวอย่างเช่น 90 องศา , 45 องศา , 180 องศา
 
#การติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 100%


องศาสำหรับติดตั้ง ก็มีผลต่อการทำงานของโคมไฟโซล่าร์เซลล์  หลักการปรับองศาที่ดี คือประมาณ 45 องศา หรือให้แผงด้านหน้ารับ แสงอาทิตย์ให้มากที่สุด ซึ่งแต่ละพื่นที่จะไหมเหมือนกันครับ สามารถปรับตามหน้างานได้เลยครับ


4. ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์


 
จะสังเกตุได้ว่า เวลาเราใช้งานโคมไฟโซล่าเซลล์ ช่วงแรก แสงจะสว่างจ้า และสว่างนาน แต่พอใช้ไประยะหนึง แสงจะสว่างน้อยลง หรือระยะเวลาแสงสั้นลง
เราจึงต้องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ อยู่เป็นประจำ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อง 2 อาทิตย์ ครั้งก็ จะสามารถช่วยให้การทำงานของโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
สุดท้ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์  และลองนำไปปรับใช้ เพื่มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโคมไฟโซล่าเซลล์ กันนะครับ
ขอบคุณมากครับ 
Visitors: 86,629